Rownd Derfynol Cwpan Cymru JD: Aberystwyth v Cei Connah

FIFTY YEARS OF ABER JR LEAGUE
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 3 Mai 2018, 08:58

Wedi 118 blynedd o ddisgwyl a fydd Aberystwyth yn cael eu dwylo ar Gwpan Cymru, neu ai Cei Connah fydd yn cydio’n y cwpan am y tro cyntaf yn eu hanes…?

Aberystwyth v Cei Connah | Dydd Sul – 14:45 (S4C)
Parc Latham, Y Drenewydd
Mae Aber yn gobeithio cael eu dwylo ar Gwpan Cymru am y tro cyntaf ers 1900 (118 mlynedd yn ôl).

Enillodd Aber 3-0 yn erbyn Derwyddon Cefn yn ffeinal 1900, ond dyna’r unig dro i’r clwb ennill un o prif dlysau pêl-droed Cymru.

Ers 1900, mae Aber wedi cyrraedd y rownd derfynol ddwywaith – colli 2-0 yn erbyn Bangor yn 2009 (Parc y Scarlets, Llanelli) a cholli 3-2 yn erbyn YSN yn 2014 (Cae Ras, Wrecsam).

Dyw Aber heb gael llwybr hawdd ar y ffordd i’r ffeinal eleni gan eu bod wedi wynebu clwb o UG Cymru ym mhob rownd gan yrru’r deiliaid, Y Bala allan o’r gystadleuaeth yn y 3edd rownd.

Mae Aber ar rediad o bedair gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth ac yn gobeithio trechu Cei Connah i sicrhau pêl-droed Ewropeaidd am y tro cyntaf ers pedair blynedd.

Mae clwb pêl-droed Cei Connah yn gobeithio codi Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes.

Dyw Cei Connah erioed wedi ennill un o prif dlysau Cymru (UGC, Cwpan Cymru, Cwpan Cynghrair).

Mae’r Nomadiaid wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf ers 20 mlynedd a dim ond am yr eildro yn eu hanes (colli ar giciau o’r smotyn vs Bangor ar y Cae Ras yn ffeinal 1998).

Mae Cei Connah wedi sicrhau eu lle yn Ewrop drwy orffen yn 3ydd, gan nad oes gan Bangor (2il) drwydded, ond byddai cyrraedd Ewrop trwy ennill Cwpan Cymru yn teimlo’n fwy o lwyddiant i dîm Andy Morrison.

Fel Aberystwyth, mae Cei Connah’n llawn haeddu bod yn y rownd derfynol gan eu bod wedi curo’r ddau dîm uchaf ym mhyramid Cymru ar eu ffordd i’r ffeinal (YSN a Bangor).

Os bydd Cei Connah’n ennill Cwpan Cymru yna mi fydd Y Bala (4ydd) yn sicrhau eu lle’n Ewrop, a bydd y Derwyddon (5ed) yn mynd yn syth i ffeinal y gemau ail gyfle.

Felly bydd gan y Nomadiaid fwy o gefnogaeth na’r arfer y penwythnos hwn!

Os mae Aber fydd yn fuddugol yna bydd Y Bala’n herio’r Barri, a’r Derwyddon yn croesawu Met Caerdydd yn rownd gynderfynol y gemau ail gyfle.

Mae’r ddwy gêm gynghrair rhwng y clybiau y tymor hwn wedi bod yn rhai cyffrous gyda chwe gôl yn cael ei sgorio yn y ddwy gêm.

Mae dros degawd ers i’r timau gwrdd yng Nghwpan Cymru ddiwethaf, ac hynny yn ail rownd tymor 2006/07 (Cei 2-1 Aber).

Wrth edrych ar y tabl mae’n deg dweud mae Cei Connah yw’r ffefrynnau, ond mae Aber yn llawn hyder ar ôl eu rhediad cryf tra bydd y Nomadiaid yn rhwystredig o fod wedi colli gafael ar yr ail safle y penwythnos diwethaf.

Ac fel unrhyw gêm gwpan, ac unrhyw rownd derfynol, gall unrhyw beth ddigwydd!

Gemau diwethaf:
Aberystwyth 4-2 Cei Connah (13/01/18)
Cei Connah 5-1 Aberystwyth (08/12/17)