Sgorio

Barry Vs Llanelli63
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 27 Awst 2018, 11:36

Ymunwch a Morgan Jones ar gyfer y gorau o Uwch Gynghrair Cymru. Ymysg y gemau sy’n cael sylw yw’r gem fawr yn y de rhwng dau o’r cyn bencampwyr, Y Barri a Llanelli. Sgorio, nos Lun am 17:35 ar S4C.