5-y-penwythnos

5 y pen 16×9

Sgorio sydd yn rhoi sylw i bum chwaraewr sydd wedi serennu dros y penwythnos.

Josh Tibbetts (Y Bala)
Er i Josh Tibbetts fethu chwarae ers mis Awst oherwydd anaf, roedd y golwr ar ei orau yn ei gêm gyntaf yn ôl i’r Bala. Cadwodd llechen lân am y tro gyntaf yn yr Uwch Gynghrair ar ôl rhwystro ymosodwyr Y Drenewydd rhag sgorio nos Wener.

Paulo Mendes (Aberystwyth)
Sgoriodd Paulo Mendes ddwy gôl yn erbyn ei gyn-glwb brynhawn Sadwrn wrth i Aber daro pump heibio Airbus ar y Maes Awyr. Dyma fuddugoliaeth fwyaf Aberystwyth oddi cartref yn UGC ers curo Derwyddon Cefn 0-5 ar y Graig ym mis Awst 2014.

Darren Thomas (Caernarfon)
Dim syndod i weld y Cofi Messi’n ymddangos yn 5-y-pen am yr ail wythnos yn olynol. Sgoriodd Darren Thomas gôl wych yn ogystal ag ennill cic o’r smotyn wrth i’r Barri golli am y tro cyntaf y tymor hwn.

James Davies (Derwyddon Cefn)
Mae James Davies wedi cael dylanwad mawr ar ganlyniadau’r diweddar y Derwyddon – ar ôl sgorio’r gôl fuddugol yn erbyn Caernarfon a Phen-y-bont, rhwydodd y blaenwr bach unwaith eto’r penwythnos yma. Dyma oedd ei bumed gôl yn ei bedair gêm ddiwethaf wrth i’r Hynafiaid godi o fewn triphwynt i’r Chwech Uchaf.

Louis Robles (Y Bala)
Mae Louis Robles wedi bod yn ychwanegiad ardderchog i garfan Y Bala ers ymuno yn yr haf – sgoriodd yr ymosodwr ei ail hatric o’r tymor yn erbyn Y Drenewydd nos Wener gan godi ei gyfanswm i 11 gôl ym mhob cystadleuaeth. Robles yw cydradd prif sgoriwr Y Bala ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn – yn hafal gyda Chris Venables sydd hefyd wedi sgorio 11.