Y Bala’n herio Pen-y-bont nos Fawrth

18
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Llun, 16 Rhag 2019, 10:25

Un gêm gynghrair wedi ei hail-threfnu yn Uwch Gynghrair Cymru ar gyfer nos Fawrth, 17 Rhagfyr.

Y Bala v Pen-y-bont | Nos Fawrth – 19:45
Roedd rhaid i Ben-y-bont ail-chwarae eu gêm gwpan yn erbyn Porthmadog ddydd Sadwrn wedi i’r gêm gael ei gohirio bythefnos yn ôl yn dilyn anaf i’r gôl-geidwad, Rhys Wilson ac roedd hi’n fuddugoliaeth swmpus i’r clwb o’r uwch gynghrair (Pen 6-1 Port).

Collodd Y Bala yn erbyn Y Fflint yn eu gêm ddiwethaf a bydd Colin Caton yn disgwyl ymateb gan ei chwaraewyr yn erbyn Pen-y-bont.

Mae’r Bala wedi ennill eu pedair gêm gynghrair ddiwethaf gan gadw pedair llechen lân yn olynol.

Roedd hi’n grasfa i dîm Rhys Griffiths yn y gêm gyfatebol (Pen 1-6 Bala), sef colled drymaf Pen-y-bont yn Uwch Gynghrair Cymru.

Record cynghrair diweddar:
Y Bala: ❌✅✅✅✅
Pen-y-bont: ❌➖✅❌➖

Bydd uchafbwyntiau’r gêm i’w gweld ar wefan Sgorio brynhawn Mercher.