Airbus UK 1–3 Lokomotiva Zagreb

Airbus v Lokomotiv

2 Gorffennaf 2015

Roedd ’na siom i Airbus wrth i Lokomtiva Zagreb brofi’n rhy gryf i dîm Andy Preece yng nghymal cyntaf, rownd rhagbrofol gyntaf Cynghrair Europa yn Stadiwm Nantporth, Bangor.

Roedd gôl Wayne Riley wedi rhoi Airbus ar y blaen yn ystod yr hanner cyntaf ond llwyddodd y tîm o Croatia i rwydo deirgwaith yn ystod yr ail hanner i sicrhau buddugoliaeth pendant, ond eto ddim yn adlewyrchiad teg o’r gêm.

Rhwydodd seren y gêm, Damir Šovšić, yn gynnar wedi’r egwyl i setlo nerfau’r ymwelwyr a chyn pen dim roedd Mirko Marić wedi rhoi Lokomotiva ar y blaen.

Ac er i James Coates arbed cic o’r smotyn hwyr gan Šovšić, roedd yr eilydd, Marko Kolar eisoes wedi rwbio halen ym mriwiau Airbus â thrydedd gôl wedi 68 munud.

Doedd Airbus heb golli yn Ewrop cyn heno ‘ma; pedair gêm gyfartal a’r rheol goliau oddi cartref oedd wedi bod yn drech na nhw, ond byth ers i’r enwau ddod allan o’r het, mae Preece wedi mynnu na fydda’i ei dîm wedi gallu cael gêm anoddach na’r gêm yn erbyn Lokomotiva.

Ond er protestiadau Preece, dechreuodd Airbus yn fywiog iawn gyda Tony Gray yn mynd yn agos iawn at rwydo yn yr eiliadau cyntaf o’i ymddangosiad cyntaf i’r clwb.

Ac roedd Gray, ynghŷd â Chris Budrys, yn ddraenen cynnar yn ystlys y Croatiaid.

Ond profodd tîm ifanc Lokomotiva eu gallu hefyd gyda maes godidog Nantporth yn gweddu pasio slic a gwrthymosod chwim yr ymwelwyr.

Yn ôl adroddiadau yn lloc y wasg, mae Lokomotiva wedi gwrthod cynnig o £2m am eu chwaraewr canol cae, Šovšić, a doedd hi ddim yn anodd gweld pam fod y gŵr a aned yn Bosnia yn denu sylw clybiau eraill gan fod pob un o symudiadau’r ymwelwyr unai’n dechrau neu’n gorffen wrth ei draed.

Ond er gwaethaf ymdrechion Šovšic, Airbus gafodd cyfleon gorau’r hanner agoriadol ac roeddent yn llawn haeddu mynd ar y blaen pan rwydodd Riley wedi 28 munud.

Ac fe ddylai’r tîm cartref fod wedi dyblu eu mantais ychydig funudau’n ddiweddarach wrth i Budrys ddod o fewn modfeddi i droi’r bêl i gefn y rhwyd.

Mae’n rhaid fod Ante Čačić wedi rhoi pryd o dafod is w dîm ar yr egwyl gan iddynt ddod allan ar gyfer yr ail hanner yn llawer cynt na’r disgwyl.

Ond fe dalodd y ddarlith ar ei ganfed wrth i Šovšić ddod â’r ymwelwyr yn gyfartal wedi dim ond tri munud o’r ail hanner yn dilyn gwrthymosdiad chwim.

Llwyddodd Andy Jones i achub cam Airbus wrth ryngipio pas Marić ar ochr y cwrt cosbi a rhwystro’r ymwelwyr rhag defnyddio’u dyn o fantais.

Ond ar ôl canfod eu hyder, doedd hi ddim yn hir cyn i Lokomotiva ganfod eu ffordd trwy amddiffyn dewr Airbus unwaith eto.

Gydag ychydig dros awr ar y cloc, a chydag amddiffyn Airbus yn apelio am gamsefyll, llwyddodd Karlo Bručić i ganfod Marić mewn digonedd o le i daro ail gôl Lokomotiva.

Ac roedd gwaeth i ddod pan gafodd ergyd rymus Wignall ei chlirio oddi ar y llinell, llwyddodd yr ymwelwyr i wrthymosod yn syth a chreu gôl rhwydd i’r eilydd, Marko Kolar, i’w rhoi 3-1 ar y blaen.

Rhoddodd y dyfarnwr o Wlad yr Iâ gic o’r smotyn amheus i Lokomotiva yn hwyr yn y gêm yn dilyn tacl Matty McGinn ar Kolar, ond llwyddodd James Coates i arbed cynnig Šovšić a chadw’r llygedyn lleiaf o obaith i dîm Preece ar gyfe yr ail gymal yn Zagreb.


Airbus UK: 1. James Coates, 26. Lee Owens, Andy Jones, 4. Mike Pearson, 22. Matty McGinn, 18. James Owen, 6. Tom Field, 16. Ryan Wignall (15. Ellis Healing 84′), 9. Chris Budrys (24. Ricky Evans 83′), 11. Tony Gray (8. Ryan Wade 75′), 10. Wayne Riley

Eilyddion eraill: 13. Keighan Jones, 19. Jonny Spittle

Goliau: Wayne Riley 28′

Cardiau Melyn: Field 41′ Evans 90+1′

Lokomotiva Zagreb: Oliver Zelenika, 2. Karlo Bartolec, 5. Tomislav Mrcela, 7. Damir Šovšić (16. Josip Ćorić 84′), 9. Mirko Marić (22. Marko Kolar 63′), 11. Karlo Bručić, 14. Ivan Fiolić, 20. Petar Mišić (30. Šime Gržan 75′), 24. Franko Andrijašević, 27. Jerko Leko, 31. Luka Capan

Eilyddion eraill: 3. Petar Mamić, 6. Eduard Husinec, 8. Luka Begonja, 12. Darijan Radelić-Žarkov

Goliau: Damir Šovšić 48′ Mirko Marić 61′ Marko Kolar 68′

Cardiau Melyn: Bručić 76′

Torf: 548

Dyfarnwr: Thoroddur Hjaltalin (Gwlad yr Iâ)