11 Chwefror

Ar y diwrnod yma ym 1911, enillodd Robert Ernest Evans ei gap cyntaf dros Loegr … ar ôl ennill 10 cap dros Gymru!

Roedd Evans yn asgellwr amryddawn oedd wedi treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa pêl-droed yn chwarae i dimau yng ngogledd ddwyrain Cymru a dros y ffîn yng Nghaer.

Ymunodd â Wrecsam ym 1902 ac arweiniodd ei berfformiadau disglair at gap cyntaf i Gymru yn erbyn Yr Alban ym 1906 ac at drosglwyddiad i Aston Villa yn ddiweddarach yr un tymor.

Daeth tro ar fyd i Evans pan ymunodd â Sheffield United am £1,100 ym 1908. Er gwaethaf ennill 10 cap dros Gymru, darganfyddodd ysgrifennydd Sheffield United fod y ‘Cymro’ wedi ei enni yng Nghaer!

Aeth pethau o ddrwg i waeth i Gymdeithas Bêl-droed Cymru pan cafwyd wrthwynebiad i’w bresenoldeb yng ngharfan Cymru ym 1910 gan Gymdeithas Bêl-droed Lloegr.

Ac i fawr syndod y Cymry, cafodd Evans ei ddewis i chwarae dros Loegr yn erbyn Iwerddon ar y diwrnod yma ym 1911, yn wir, enillodd ei bedwaredd cap dros Loegr yn erbyn Cymru ar y Cae Ras – y maes, lle pedair mlynedd yn gynharach, roedd wedi chwarae i Gymru yn erbyn Lloegr!