17 Tachwedd

Ar y diwrnod yma ym 1993 dioddefodd Cymru siom enfawr yn erbyn Romania wrth geisio cyrraedd Cwpan y Byd 1994.

Roedd y golled 1-2 ar Barc yr Arfau, Caerdydd yn golygu fod gwŷr Terry Yorath yn gorffen tu allan i’r safleoedd angenrheidiol ar gyfer cyrraedd Cwpan y Byd America.

Cafodd Cymru’r dechrau gwaethaf posib i’r grŵp gan golli 1-5 yn Bucharest yn erbyn tîm Romania oedd wedi methu cyrraedd Ewro 92 o drwch blewyn.

Ond cafwyd pedwar buddugoliaeth yn olynol yn erbyn Ynysoedd y Faroe, Cyprus a dwy buddugoliaeth yn erbyn Gwlad Belg i godi gobeithion Cymru unwaith eto.

Ar y noson olaf o gemau, roedd pedair gwlad yng ngrŵp 4 dal yn gallu cyrraedd Cwpan y Byd: Cymru, Romania, Cynrychiolaeth Tsiec a Slofacia (RCS) a Gwlad Belg.

Byddai buddugoliaeth i Gymru wedi sicrhau eu lle yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958 ac roedd Parc yr Arfau yn llawn dop ymhell cyn y gic gyntaf.

Dechreuodd Cymru’n dda ond yr ymwelwyr gafodd y gôl gyntaf holl bwysig wrth i Gheorghe Hagi fanteisio ar gamgymeriad anghyfarwydd gan Neville Southall wedi 32 munud.

Gwrthododd gwŷr Yorath ag ildio a chyda 40,000 o Gymry’n bloeddio, llwyddodd Dean Saunders i ddod â Chymru’n gyfartal wrth fachu ar beniad Gary Speed er mwyn rhwydo o dwy lathen.

Nid oedd gêm gyfartal yn ddigon i Gymru felly parhaodd y crysau coch i ymosod a chwilio am y gôl fyddai’n sicrhau eu lle yn America.

Dau funud ar ôl dod yn gyfartal aeth y dorf ym Mharc yr Arfau’n wallgof wrth i’r dyfarnwr roi cic o’r smotyn i Gymru ar ôl i Dan Petrescu lorio Speed yn y cwrt cosbi.

Ond yn anffodus i Gymru tarodd Paul Bodin, oedd wedi rhwydo’i dair cic ddiwethaf o’r smotyn dros Gymru, ei gic yn erbyn y trawst.

A chyda Cymru’n parhau i chwilio am y gôl fyddai’n sicrhau buddugoliaeth, tarodd Florin Raducioiu gôl hwyr i chwalu gobeithion Cymru … eto!

Cymru: Southall, Phillips, Bodin (Allen 69′), Melville, Young, Symons (Goss 53′), Horne, Saunders, Rush, Speed, Giggs.

Romania: Prunea, Petrescu, Prodan, Belodedici, Selymes, Sabau, Lupescu, Popescu, Hagi, Raducioiu, Dumitrescu.