S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Iaith ar Daith

 • Iaith ar Daith: Jayde Adams a Geraint Edwards

  Iaith ar Daith: Jayde Adams a Geraint Edwards

  Gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Yn y rhaglen olaf o'r gyfres Iaith ar Daith y comedïwyr a'r actorion Jayde Adams a Geraint Rhys Edwards sy'n teithio ar draws Cymru gyda'r nôd o ysgogi a helpu Jayde i ddysgu Cymraeg. Fe fydd Jayde yn gwynebu cyfres o sialensau ieithyddol ac fe fydd Geraint wrth ei hochor ar hyd y ffordd. Ac fe fydd digon o gaws i gyd-fynd gydag ambell jôc gawslyd falle' Ond- a fydd y Gymraeg yn llifo neu'n brifo?

 • Iaith ar Daith: Aleighcia Scott a Mali Ann Rees

  Iaith ar Daith: Aleighcia Scott a Mali Ann Rees

  Gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Y DJ a'r gantores Aleighcia Scott sy'n mynd â'r iaith ar daith trwy Gymru. Yn cadw cwmni iddi ac yn barod i ddysgu Cymraeg iddi mae'r actores Mali Ann Rees.

 • Iaith ar Daith: Adam Jones a Mike Phillips

  Iaith ar Daith: Adam Jones a Mike Phillips

  Gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Yn y bumed pennod o'r gyfres Iaith ar Daith mae'r cyn chwaraewyr rygbi rhyngwladol a ffrindiau agos Adam Jones ac Mike Phillips yn teithio ar draws Cymru gyda'r nôd o ysgogi a helpu Adam i ddysgu Cymraeg. Fe fydd Adam'n gwynebu cyfres o sialensau ieithyddol ac fe fydd Mike wrth ei ochor ar hyd y ffordd. Fe fydd ymddangosiad arbennig iawn hefyd gan rhai o'u cyd-llewod! Ond- a fydd y Gymraeg yn llifo neu'n brifo?

 • Iaith ar Daith: Joe Ledley a Dylan Ebenezer

  Iaith ar Daith: Joe Ledley a Dylan Ebenezer

  Gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Yr arwr pêl-droed, Joe Ledley, sy'n mynd a'r Iaith ar Daith drwy Gymru gyda cyflwynydd radio a theledu, Dylan Ebenezer.

 • Iaith ar Daith: Jessica Hynes a Lisa Palfrey

  Iaith ar Daith: Jessica Hynes a Lisa Palfrey

  Gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Yr actores Jessica Hynes sydd yn mynd ar Iaith ar Daith y tro hwn. Yn cadw cwmni iddi ar hyd y daith mae'r actores Lisa Palfrey - ac mae sawl her yn aros am Jessica o Fachynlleth i Llanelian!

 • Iaith ar Daith: Neet Mohan a Llyr Evans

  Iaith ar Daith: Neet Mohan a Llyr Evans

  Gwylio ar S4C Clic a BBC iPlayer

  Neet Mohan - yr actor oddi ar y gyfres boblogaidd Casualty sy'n mynd â'r iaith ar daith trwy Gymru. Yn cadw cwmni iddo ac yn barod i ddysgu Cymraeg iddo mae ei ffrind a'i gyd-actor Llyr Evans.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?