S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Leah Edge

  calendar Dydd Gwener, 17 Rhagfyr 2021

 • Cacen gaws fegan

  Cynhwysion

  • 220g siocled tywyll (o leiaf 70%)
  • 1 carton o 'silken' tofu
  • 200g figs wedi sychu
  • 300g caws hufennog figan
  • 5-6 llwy fwrdd o surop agave
  • 2 llwy fwrdd o laeth e.e ceirch (heb gynnyrch llaeth)
  • 1/4 llwy de o halen môr
  • 125g cnau cyll
  • 125g o geirch
  • 2 llwy fwrdd o bowdwr cocoa
  • 50g siwgr caster
  • 75g menyn fegan
  • 220g siocled

  Dull

  1. Irwch dun cacen tua 20cm mewn diamedr a rhoi papur gwrthsaim ar ei waelod.
  2. Mesurwch 125g o gnau cyll, 125g o geirch a'u cymysgu mewn prosesydd bwyd.
  3. Ychwanegwch 50g o siwgr caster, 2 llwy fwrdd o bowdwr cocoa, 1/4 llwy de o halen a'u cymysgu unwaith eto.
  4. Ychwanegwch 75g o fenyn fegan a'i gymysgu nes bod popeth yn dod at eu gilydd. Os ydi'r gymysgedd wedi dod at ei gilydd yn iawn, arllwyswch i mewn i'ch tun pobi.
  5. Gwnewch yn siŵr fod y gymysgedd wedi ei lefelu a'i wasgu i waelod y tun yna rhowch yn yr oergell.
  6. Rhowch 220g o siocled mewn powlen dros ddŵr sy'n mudferwi. Trowch bob hyn a hyn nes ei fod wedi toddi yn gyfan gwbl.
  7. Rhowch 1 baced o tofu mewn bag cnau a'i orchuddio mewn tywel golchi llestri neu mwslin. Gwasgwch y tofu i gael gwared â'r hylif. Yna, ychwanegwch i'r prosesydd bwyd gyda 300g o gaws hufennog fegan.
  8. Cymysgwch nes ei fod yn esmwyth cyn ychwanegu 5 llwy fwrdd o surop, 1/4 llwy de o halen a 2 llwy fwrdd o laeth a'i gymysgu eto. Ychwanegwch y figs a chymysgu.
  9. Unwaith i'r siocled oeri am ychydig funudau, arllwyswch yn araf tra bod y prosesydd bwyd ymlaen. Mi ddylai'r gymysgedd fod yn drwchus erbyn rŵan.
  10. Arllwyswch y gymysgedd yma dros y darn gwaelod a'i adael yn yr oergell am o leiaf 3 awr.
  11. Gadewch yn yr oergell a'i fwyta o fewn 3 diwrnod.

  Rysáit wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Richard Holt: Yr Academi Felys.

  Rysáit gan Leah Edge.

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?