S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Lisa Fearn

  calendar Dydd Llun, 21 Chwefror 2022

 • Marshmallows

  Cynhwysion

  • 250ml dŵr
  • 30g powdr gelatin
  • 300g siwgr castir
  • 100ml glwcos hylif
  • 2 ŵy
  • halen
  • 2 drop o gyflasyn

  Dull

  1. Arllwyswch 100ml o ddŵr mewn i bowlen a gadwch y gelatin i soacio am rhai munudau.
  2. Adiwch 150ml mwy o ddŵr mewn i sosban gyda 100g o gelatin hylif a 300g siwgr castir. Berwch nes i dymheredd y cymysgedd cyrraedd 120°c.
  3. Chwipiwch yr wyau gyda pheiriant trydanol nes iddyn nhw feddalu.
  4. Yn araf, arllwyswch yn y cymysgedd siwgr poeth.
  5. Ychwanegwch y gelatin a chymysgwch i gyd yn drylwyr nes iddo oeri.
  6. Gosodwch y cymysgedd mewn bag peipio a peipiwch yn daclus mewn i dun gydag olew neu tray ciwbiau ia. Gadwch i setio am awr yna drowch arno i dun gyda siwgr eisin.

  Rysáit gan Lisa Fearn, wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Prynhawn Da.

  Instagram: @lisafearncooks

  Twitter: @lisaannefearn

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?