S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cegin S4C

 • Michelle Evans-Fecci

  calendar Dydd Sul, 27 Tachwedd 2022

 • Cacen caws sinsir a siocled gwyn

  Cynhwysion

  Ar gyfer y gacen caws:

  • 250g bisgedi sinsir
  • 50g menyn (heb halen)
  • 250g darnau siocled gwyn
  • 450g caws hufen
  • 50g siwgr mân
  • 1½ llwy de fanila (extract)
  • 250ml hufen dwbl

  Ar gyfer y topin:

  • 4 eirin
  • 4 ffigys
  • Mwyar Duon
  • 25g cnau pistasio
  • 3 deilen llawryf (bay leaf)
  • 2 lwy fwrdd siwgr mân
  • 4 llwy fwrdd mêl
  • 4 llwy fwrdd rỳm (opsiynol)

  Dull

  1. Blitsiwch y bisgedi mewn prosesydd bwyd i friwsion mân neu piciwch i mewn i fag a bash gyda rholbren. Trowch y menyn wedi'i doddi a thipiwch y cymysgedd bisgedi menyn i'r tun, gan ei wasgu'n gadarn i lawr gyda chefn llwy.
  2. Rhowch y siocled mewn powlen gwrth-wres a'i doddi dros badell o ddŵr sy'n mudferwi. Gadewch i oeri.
  3. Chwisgwch y caws hufen, siwgr a fanila mewn powlen fawr nes yn llyfn. Ychwanegwch y siocled wedi'i doddi wedi'i oeri a'i chwisgo i gyfuno, yna ychwanegwch yr hufen a pharhau i chwisgo nes ei fod yn drwchus. Trowch i mewn i'r tun a llyfnwch y top yna piciwch i'r oergell dros nos i gadarnhau.
  4. Ar gyfer y topin ffrwythau, rhowch yr eirin, ffigys a mwyar duon mewn un haen mewn dysgl fawr ac ychwanegwch y dail llawryf a'r cnau. Ysgeintiwch y siwgr dros y ffrwythau a thaenu mêl a rym dros bopeth. Taflwch i got.
  5. Rhostiwch yn y popty ar 200 ffan am 15-20 munud nes ei fod yn feddal a'r sudd yn suropi. Gadewch i oeri.
  6. I'w rhoi at ei gilydd, tynnwch y gacen gaws o'r tun a threfnwch y ffrwythau a'r cnau ar ei ben a'i arllwys â surop ffrwythau.

  Rysáit gan Michelle Evans-Fecci, wedi ymddangos yn wreiddiol fel rhan o raglen Prynhawn Da.

  Instagram: @bakesbymichelle

  Twitter: @bakesbymichelle

   Rhannu’r rysáit
   close button

   Rhannu’r rysáit trwy:

   Copio’r ddolen

   copy icon
   Sut i goginio
   Copio
   Wedi’i gopio
  Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?