S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol

Daeth unigrwydd a theimlo'n ynysig yn deimladau mwy amlwg o'n bywydau bob dydd yn fwy amlwg dros y flwyddyn diwethaf. Mae pobl o bob oed yn gallu cael profiad o unigrwydd ac arwahanrwydd, ond efallai fod gwerthfawrogiad newydd o'r anawsterau a wynebai unigolion yr oedd unigrwydd ac unigedd yn realiti byw iddynt cyn y pandemig. Ceir adnoddau yma sy'n esbonio'r gwahaniaeth rhwng mathau o unigrwydd a a theimlo'n ynysig, yn ogystal â manylion pellach adnoddau cefnogol..

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • Prosiect Estyn Allan

  Prosiect sy'n rhan o Youth Cymru a arienir gan y Canolfan Co-op i daclo unigrwydd ymysg pobl ifanc ar draws Cymru, gyda manylion prosiectau lleol.

  youthcymru.org.uk

  Twitter: @youthcymru

 • Canolfan Heneiddio Arloesol - Unigrwydd

  Gwybodaeth clir gan Dr Deborah Morgan o'r Ganolfan yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, yn cynnwys cyngor ar sut i gefnogi pobl.

  Gwybodaeth gan Dr Deborah Morgan ar unigrwydd

 • Mind Cymru - Unigrwydd

  Adnodd clir a chefnogol i'ch helpu weithio allan beth sydd wrth wraidd eich teimladau o unigrwydd, i bob oedran.

  www.mind.org.uk

 • Heneiddio'n Dda yng Nghymru

  Adnoddau defnyddiol iawn i'ch cefnogi os ydych yn hyn ac yn teimlo'n unig neu weid ynysu'n gymdeithasol.

  www.ageingwellinwales.com

 • Age Cymru

  Un o'r prif elusennau yna i'ch cefnogi i heneiddio'n dda. Gyda grwpiau a gweithgareddau ar draws Cymru, cysylltwch unai drwy'r llinell gymorth neu'r gwefan, sydd gydag ystod o wybodaeth defnyddiol am ddim.

  0300 303 44 98

  www.ageuk.org.uk/cymru

 • Comisynydd Pobl Hŷn Cymru

  Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru'n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Os oes gennych chi broblem a bod angen help a chefnogaeth arnoch, yna cysylltwch â Thîm Gwaith Achos y Comisiynydd i weld sut gall eich cynorthwyo, ond hefyd mae ystod o weithgareddau a gwybodaeth am beth sydd ar gael i'ch cefnogi i heneiddio'n dda ar draws Cymru.

  www.olderpeoplewales.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?