S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gwasanaethau Mynediad

Manylion defnyddiol am ein gwasanaethau mynediad

 • Isdeitlau Saesneg

  Isdeitlau Saesneg

  Mae'r isdeitlau yn addas ar gyfer y di-Gymraeg, aelwydydd ieithyddol cymysg a phobl f/Fyddar.

 • Isdeitlau Cymraeg

  Isdeitlau Cymraeg

  Mae'r gwasanaeth isdeitlau Cymraeg wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac i bobl f/Fyddar Cymraeg eu hiaith i fwynhau rhaglenni Cymraeg S4C.

 • Sain ddisgrifio

  Sain ddisgrifio

  Mae gwasanaeth sain ddisgrifio ar gael ar gyfer y deillion a'r rhannol ddall. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys disgrifiadau ychwanegol sy'n cyfoethogi mwynhad y gwyliwr.

 • Arwyddo

  Arwyddo

  Mae rhai rhaglenni ar S4C yn cael eu dangos gydag arwyddwr BSL (British Sign Language) ar ochr y sgrîn.

 • Sut i wylio S4C

  Sut i wylio S4C

  Ar ba sianel deledu mae S4C? Ydy S4C ar gael ar-lein? Pa ddyfeisiau alla'i ddefnyddio i wylio S4C? Yr atebion i gyd ar un dudalen.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?