S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymryd rhan

Cynllun Datblygu Talent Comedi S4C, Channel 4 a Little Wander

Wyt ti'n awdur a/neu berfformiwr comedi Cymraeg/Cymreig neu wedi dy leoli yng Nghymru?

Hoffet ti weithio tuag at gomisiwn teledu?

Mae Channel 4, S4C a Little Wander wedi creu partneriaeth i ddarparu amser datblygu gyda thâl, a mentoriaeth broffesiynol i artistiaid er mwyn creu cyfleoedd i gomisiynau creadigol yn y dyfodol.

Bydd yr artistiaid dethol yn cael eu paru à mentoriaid i weithio ar ddarnau comedi i'w dangos i gomisiynwyr

Channel 4 ac S4C yng Ngwyliau Comedi Machynlleth ac Aberystwyth yn 2024.

Dyddiad cau i geisiadau ar lonawr 14!

I ymgeisio, dilynwch y linc yma: littlewander.co.uk/about-little-wander/artist-development-programme/

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?