S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W29: 11 Gorffennaf - 17 Gorffennaf

1.PANDEMIG: 1918/2020

Rhaglen arbennig sy'n edrych ar hanes pandemig difrifol arall – sef y Ffliw Sbaeneg a darrodd Cymru a'r byd rhyw ganrif yn ôl. Mae Dr Llinos Roberts yn cyflwyno.

2. Miwsig fy Mywyd

Y soprano ddisglair Rhian Lois sy'n cadw cwmni i Tudur Owen y tro hwn wrth iddi rannu hanes ei gyrfa a pherfformio perlau cerddorol sy'n werthfawr iawn iddi.

3. Goreuon Llangollen

Nia Roberts sy'n edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen.

HEFYD

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nghilbedlam.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?