S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W11: 12 Mawrth - 18 Mawrth

1. Dathlu Dewrder

Rhaglen arbennig i ddathlu a dweud diolch wrth sawl grŵp a sawl unigolyn am eu gwaith hynod. Yng nghwmni Elin Fflur ac Owain Tudur Jones.

TX: Nos Wener 18 Mawrth 8.00, S4C

2. Cynefin

Wythnos yma, mae'r tîm yn ymweld â Dyffryn Tanat ym Mhowys –ardal hardd sydd wedi chwarae rhan mawr yn hanes a diwylliant Cymru.

TX: Nos Fawrth 15 Mawrth, 9.00 S4C

3. Cymry Ar Gynfas

Mae'r artist amlgyfrwng Aron Evans yn cwrdd â'r gomediwraig, actores a chyflwynwraig Carys Eleri i greu portread ohoni.

TX: Nos Lun 14 Mawrth 8.00, S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?