S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W9: 25 Chwefror – 3 Mawrth 2023

Cân i Gymru

1. Cân i Gymru

Wrth i Cân i Gymru 2023 agosáu, mae'n amser cyhoeddi'r caneuon sydd wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth fwyaf ddisgwyliedig Cymru, gydag Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris yn cyflwyno ar y noson.

TX: Nos Wener 3 Mawrth 8.00, S4C

Elis James

2. Stori'r Iaith

Yr olaf yn y gyfres ddogfen lle mae pedwar wyneb cyfarwydd yn mynd a ni ar drywydd hanes y Gymraeg a'u perthynas unigryw nhw â'r iaith.

Y tro hwn - Elis James.

TX: Nos Fercher 1 Mawrth Chwefror 9.00, S4C

DRYCH

3. DRYCH: Drych: Camau Tua'r Sêr

Rhaglen ddogfen sy'n dilyn stori Neil Hopper llawfeddyg fasgiwlar sy'n arbenigo mewn trychiadau sydd wedi profi cael trychiad ar ôl iddo golli ei ddwy goes i sepsis yn 2019.

Mae e nawr yn hyfforddi i fod yn parastronaut.

TX: Dydd Sul, 26 Chwefror 9.00 S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?