S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

12 Mawrth 2024

Fe fydd ail gyfres o'r ddrama garchar boblogaidd Bariau i'w gweld ar S4C yn 2025, cynhyrchiad gan Rondo Media.

Drama ddwyieithog wedi ei lleoli yng ngharchar dynion Y Glannau yw Bariau, gyda'r straeon wedi eu seilio ar dystiolaeth carcharorion a swyddogion carchar go iawn.

Mae'r ddrama yn edrych ar berthynas y carcharorion a'r swyddogion carchar ac yn dilyn hynt a helynt prif gymeriad y gyfres, Barry Hardy.

Cafodd set dau lawr oedd yn cynnwys 24 cell ei adeiladu ar gyfer y cynhyrchiad oedd yn mesur rhyw 2,500m².

Ciron Gruffydd yw awdur Bariau, Alaw Llewelyn Roberts oedd cynhyrchydd y gyfres a'r cyfarwyddwr oedd Griff Rowland.

Gwion Tegid sy'n chwarae rhan Barry Hardy. Dywedodd Gwion:

"Mae'r ymateb i'r gyfres gyntaf wedi bod yn overwhelming, roedd gymaint o ymateb positif gan drawstoriad eang o'r gynulleidfa.

"Roedd saethu'r gyfres yn gymaint o bleser, heb os y gwaith mwyaf boddhaol i mi wneud hyd yn hyn, a rwyf yn edrych mlaen i gael cydweithio efo'r criw a chast talentog eto ar yr ail gyfres. Fedrai'm disgwyl i gael darllen beth sydd gan Ciron ar y gweill i Barry a chriw HMP Glannau."

Bydd yr ail gyfres, fel y cyntaf, yn cael ei saethu yn Stiwdio Aria yn Llangefni.

Gyda chefnogaeth Cymru Greadigol, fe sefydlwyd Stiwdio Aria gan Rondo Media a changen fasnachol S4C, S4C Digital Media Limited, er mwyn manteisio ar y nifer cynyddol o gynyrchiadau sy'n cael eu denu i ffilmio yng ngogledd Cymru.

Dywedodd Bedwyr Rees, Uwch-gynhyrchydd Rondo Media:

"Mae Rondo yn ofnadwy o falch o'r ymateb sydd wedi bod i Bariau ac yn gyffrous iawn am ddyhead S4C i gomisiynu cyfres bellach o'r ddrama.

"Mae Bariau wedi ymrafael â sawl pwnc cignoeth a heriol iawn, gan ddod â chymeriadau real, ymylol i'r sgrîn.

"Rydym yn edrych ymlaen at gael cyfle i fynd yn ddyfnach i mewn i'r byd hwn, gyda'r bwriad o greu cyfres arall fydd yn herio ar y naill law, a diddanu ar y llall."

Mae cyfres gyntaf Bariau ar gael i'w gwylio nawr ar S4C Clic a BBC iPlayer.

Dywedodd Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama S4C:

"Fe gawsom ni ymateb gwych gan y gwylwyr i gyfres gyntaf Bariau a dwi yn edrych ymlaen yn fawr i weld yr ail gyfres ar y sgrîn.

"Mae'r tîm cynhyrchu a'r actorion yn griw talentog a chreadigol iawn sydd â gweledigaeth bendant.

"Dwi hefyd yn falch fod y cynhyrchiad yn rhoi hwb economaidd i'r ardal, a bod y buddsoddiad a'r gwariant am elwa Ynys Môn a'r ardal ehangach."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?