S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y llwybrau a'r lleoliadau gorau ar gyfer cerdded yng Nghymru

Teithiau Pennod 6:

 • Taith Lisa

  Taith Lisa

  Hyd: 40 munud

  Pellter: 1.9 milltir / 3 cilometr

  Dechrau: ST 109 941

  Diwedd: ST 116 962

  Parcio: Gallwch barcio ar ddechrau'r daith, tu ôl I dafarn y Llanfabon Inn, Llanfabon Road, Nelson, Treharris CF46 6PG, ond bydd angen gofyn caniatad y dafarn. Gallwch barcio ar ddiwedd y daith, Llancaiach Fawr, Trelewis, Nelson, Treharris CF46 6ER

 • Taith Mari

  Taith Mari

  Hyd: 1 awr 20 munud

  Pellter: 4.5 cilometr

  Dechrau: SM 894 384

  Diwedd: SM 894 412

  Parcio: Mae yna le i parcio ger ochor yr heol ar ddechrau'r daith, 200 medr cyn cyrraedd y cyfeiriad yma: Castell Mawr, Trefasser, Goodwick SA64 0LR. Mae yna faes parcio ger ddiwedd y daith: Strumble Head, Goodwick SA64 0JL

 • Taith Huw

  Taith Huw

  Hyd: 1 awr 15 munud

  Pellter: 3 milltir / 5 cilometr

  Dechrau: SJ 295 466

  Diwedd: SJ 265 452

  Parcio: Mae yna faes parcio ar ddechrau'r daith, ar waelod Lôn yr Ysgol, Ponciau, LL14 1RP. Does yna ddim maes parcio swyddogol ger diwedd y daith, ond digon o le ar ochr yr heol ar Stryd Capel, Penycae, LL14 2RF.

 • Taith Bleddyn

  Taith Bleddyn

  Hyd: 40 munud

  Pellter: 1.2 cilometr

  Dechrau: SH 650 603

  Diwedd: SH 655 594

  Parcio: Maes Parcio Ogwen, Bethesda, Bangor LL57 3LZ

Teithiau Pennod 5:

 • Taith Hywel

  Taith Hywel

  Hyd: 1 awr

  Pellter: 2.3 milltir / 3.7 cilometr

  Dechrau: SJ 267 382

  Diwedd: SJ 286 373

  Parcio: Mae yna faes parcio ger ddechrau'r daith: Maes Parcio Castell y Waun, 1 Home Farm Cottages, Chirk, Wrexham LL14 5AE. Mae yna faes parcio ger ddiwedd y daith: Castle Rd, Chirk, Wrexham LL14 5BS.

 • Taith Carwyn

  Taith Carwyn

  Hyd: 1 awr 50 munud

  Pellter: 3.2 milltir / 5.5 cilometr

  Dechrau & Diwedd: SH 601 679

  Parcio: Does yna ddim faes parcio swyddogol ger ddechrau'r daith, ond mae 'na ddigon o le i barcio ar yr hewl ger Pant Teg B&B, Tregarth, Bangor LL57 4AU.

 • Taith Dan

  Taith Dan

  Hyd: 1 awr 10 munud

  Pellter: 2.4 milltir / 4 cilometr

  Dechrau & Diwedd: SS 414 880

  Parcio: Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Rhosili, Abertawe, SA3 1PR

 • Taith Natalie

  Taith Natalie

  Hyd: 1 awr

  Pellter: 2 milltir / 3.2 cilometr

  Dechrau: SN 302 114

  Diwedd: SN 305 099

  Parcio: Mae yna faes parcio ger ddechrau'r daith: Saint Martin's Church, Laugharne, Carmarthen SA33 4QD. Y maes parcio agosaf i'r diwedd yw ger y Castell: Grist Square, Carmarthen SA33 4SS

Teithiau Pennod 4:

 • Taith Mark

  Taith Mark

  Hyd: 2 awr

  Pellter: 4 milltir / 6.4 cilometr

  Dechrau: SH 631 664

  Diwedd: SH 626 660

  Parcio: Does yna ddim maes parcio swyddogol ar ddechrau'r daith ond digon o lefydd ar gael. Stryd y Ffynon, Gerlan, Bethesda, LL57 3TW

 • Taith Elaine

  Taith Elaine

  Hyd: 1 awr 45 munud

  Pellter: 3.4 milltir / 5.5 cilometr

  Dechrau: SN 405 068

  Diwedd: SN 408 070

  Parcio: Maes Parcio Glan-Yr-Afon, Kidwelly, SA17 4UZ

 • Taith Ceryn

  Taith Ceryn

  Hyd: 1 awr a hanner

  Pellter: 4.3 milltir / 7 cilometr

  Dechrau: SS 881 769

  Diwedd: SS 869 770

  Parcio: Y lle gorau i barcio yw ger ddiwedd y daith, sy'n agos iawn at ddechrau'r daith. Mae'r maes parcio ar ddiwedd Merthyrmawr Road, Bridgend, CF32 0LS, ger Castell Candleston.

 • Taith Siôn

  Taith Siôn

  Hyd: 2 awr a hanner

  Pellter: 4.5 milltir

  Dechrau: SN 949 874

  Diwedd: SN 911 869

  Parcio: Gallwch barcio car ar ddechrau'r daith: Teras y Fan, Llanidloes, SY18 6NW, neu ar ddiwedd y daith: Llyn Clywedog, Llanidloes, Powys, SY18 6NZ

Teithiau Pennod 3:

 • Taith Aled

  Taith Aled

  Hyd: 1 awr 50 munud

  Pellter: 3.25 milltir / 5.2 cilometr

  Dechrau: SH 374 936

  Diwedd: SH 401 945

  Parcio: Mae yna nifer o feysydd parcio ger dechrau'r daith ym Mae Cemaes.

 • Taith Erwyn

  Taith Erwyn

  Hyd: 1 awr a hanner

  Pellter: 2 milltir / 3.2 cilometr

  Dechrau: SH 751 432

  Diwedd: SH 745 443

  Parcio: Does yna ddim cod post uniongyrchol i'r maes parcio yma, gallwch ffeindio wrth ddilyn y cyfeirnod grid yma: SH 745 424, neu, drwy ddilyn y cyfarwyddiadau yma o Westy Pengwernm Sgwâr yr Eglwys, Llan Ffestiniog LL41 4PB.

  Trowch i'r chwith ar hyd y B4391, a chadwch i'r dde i ymuno â'r A470. Ar ôl gadael Llan Ffestiniog, trowch i'r chwith cyntaf, gyda'r arwyddbost 'Bala B4391'.

  Dilynwch yr heol heibio Cwm Cynfal, a throwch i'r chwith tuag at Ysbyty Ifan ar y B4407. Ar ôl 0.3 milltir, fe welwch faes parcio ar eich chwith, parciwch fan hyn ac yna cerddwch ar hyd y B4407 am gwarter awr ac fe welwch draciau ar y chwith, dyma ddechrau'r daith.

 • Taith Lauren

  Taith Lauren

  Hyd: 1 awr 10 munud

  Pellter: 2.5 milltir / 4 cilometr

  Dechrau: SS 622 990

  Diwedd: SS 624 989

  Parcio: Penllergare Valley Woods, Penllergaer, SA4 9GS

 • Taith Bethan

  Taith Bethan

  Hyd: 1 awr 20 munud

  Pellter: 3 milltir / 5 cilometr

  Dechrau: SN 196 430

  Diwedd: SN 177 459

  Parcio: Mae yna faes parcio ger ddechrau'r daith; Maes Parcio Cilgerran Isaf, Rhiw-Dol-Badau, Aberteifi, SA43 2SL, a hefyd ger ddiwedd y daith; Maes Parcio Stryd y Cei, Aberteifi, SA43 3AX

Teithiau Pennod 2:

 • Taith Jodie

  Taith Jodie

  Hyd: 2 awr

  Pellter: 4 milltir / 6.4 km

  Dechrau: SO 184 339

  Diwedd: SO 169 326

  Parcio: Does yna ddim maes parcio ger dechrau'r daith, ond gallwch ddod o hyd i lefydd parcio ar ochr yr heol yn Llanelieu. Mae yna faes parcio swyddogol ger diwedd y daith, Gwarchodfa Natur Pwll y Wrach, Heol yr Ysbyty, Talgarth LD3 0DT, neu, yn Nhalgarth ei hun, LD3 0PG.

 • Taith John

  Taith John

  Hyd: 1 awr 10 munud

  Pellter: 2.8 milltir / 4.5km

  Dechrau: SN 589 787

  Diwedd: SN 584 827

  Parcio: Does yna ddim maes parcio swyddogol ger ddechrau'r daith, ond mae yna ddigon o lefydd sâff i barcio o gwmpas Rhydyfelin. Y côd-post agosaf i'r dechrau yw SY23 4PY. Mae yna ddigon o lefydd i barcio ger diwedd y daith yn Aberystwyth.

 • Taith Iona

  Taith Iona

  Hyd: 1 awr

  Pellter: 2.2 milltir / 3.5 km

  Dechrau: SH 795 618

  Diwedd: SH 797 614

  Parcio: Maes Parcio Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF

 • Taith Lewis

  Taith Lewis

  Hyd: 1 awr a hanner

  Pellter: 2.5 milltir / 4 km

  Cyfeirnodau grid

  Dechrau: SO 041 072

  Diwedd: SO 049 095

  Parcio: Parc Cyfarthfa, Brecon Rd, Merthyr Tydfil CF47 8RE

  Mae'r daith yn un syth, felly bydd angen gadael y car ar ddiwedd y daith er mwyn cyrraedd nôl, neu allwch gerdded nôl. Y maes parcio ger ddiwedd y daith yw, Gwarchodfa Natur Taf Fechan, Vaynor, Merthyr Tydfil CF48 2LA.

Teithiau Pennod 1:

 • Taith Sioned

  Taith Sioned

  Cyfeirnod Grid Dechrau: SN 730 667

  Cyfeirnod Grid Diwedd: SN 737 659

  Hyd y daith: 1 awr 10 munud.

  Pellter: 3 milltir / 5KM.

  Parcio: Mae yna faes parcio ger Pafiliwn Bont. Pafiliwn Bont, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig SY25 6BB.

 • Taith Nia

  Taith Nia

  Cyfeirnod Grid Dechrau a Diwedd: SR 966 947

  Hyd y daith: 1 awr 50 munud

  Pellter: 3.9 milltir / 6.3 KM

  Parcio: Mae'r maes parcio drws nesa i St Michaels and All Angels, Llanfihangel Clogwyn Gofan, Sir Benfro, SA71 5DN.

 • Taith Rob

  Taith Rob

  Cyfeirnod Grid Dechrau a Diwedd: SH 726 179

  Hyd y daith: 1 awr 40 munud

  Pellter: 3.2 milltir / 5.3KM

  Parcio: Mae'r maes parcio yn un talu ac ardddangos. Maes Parcio Marian Cefn, Cyngor Gwynedd, Marian Mawr Enterprise Park, Dolgellau, LL40 1UU

 • Taith Dafydd

  Taith Dafydd

  Cyfeirnod Grid Dechrau: SH 560 623

  Cyfeirnod Grid y Diwedd: SH 586 598

  Hyd y daith: 1 awr 15 munud

  Pellter: 2.8 milltir / 4.5KM

  Parcio: , Os ydych am ddechrau'r daith ar y trên, y lle gorau i barcio yw ger diwedd y daith, Maes Parcio Parc Gwledig Padarn, Caernarfon LL55 4TY. Does yna ddim maes parcio addas ar ddechrau'r daith.

Os am wybod mwy, cysylltwch ar amdro@cardiffproductions.co.uk a dewch Am Dro!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?