S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Iechyd rhywiol

Gwybodaeth a chefnogaeth am iechyd rhywiol, gan gynnwys manylion ble i gael help lleol.

 • Cymru Chwaraeus

  Gwybodaeth trylwyr wedi noddi gan Gwasanaeth Iechyd Cymru am glefydau a drosglwyddir yn rhywiol, yn cynnwys ble fedrwch fynd i gael eich testio unai'n lleol, neu hyd yn oed trwy'r post. Gwybodaeth hefyd am ddarpariaeth PrEP.

  www.cymruchwareus.org

 • The Terrence Higgins Trust

  Elusen fawr sy'n ffocysu ar iechyd rhywiol, yn enwedig HIV, os ydych yn byw gyda'r cyflwr. Manylion am wasanaethau ac ymgyrchoedd lleol.

  0808 802 1221

  www.tht.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • The Mix

  Mae The Mix yn wefan a chymuned ar-lein ardderchog i unrhyw un o dan 25. Mae'n edrych ar ystod eang o bynciau, popeth o gyngor ar gyffuriau, alcohol a dibyniaeth i iechyd rhywiol, neu beth i wneud os yn beichiogi'n annisgwyl neu os mae perthynas eich rhieni'n chwalu. Cyngor hefyd os ydych yn colli rhywun agos. Straeon, byrddau neges diddorol a llawer mwy, yn cynnwys cyfeirio ar linellau cymorth addas.

  0808 808 4994

  www.themix.org.uk

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?