S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Cadw'n Saff rhag Sgams

Gwybodaeth ar sut i gadw'ch hun yn ddiogel rhag sgams.

 • Action Fraud

  Gallwch ddweud wrth 'Action Fraud' am unrhyw dwyll os ydych chi yn y DU, os digwyddodd y twyll yn y DU neu os ydy'r twyll yn gysylltiedig â'r DU ac wedi digwydd ar-lein. Esiamplau o sgams cyffredin ar y gwefan.

  0300 123 2040

  www.actionfraud.police.uk

 • Cyngor ar Bopeth

  Gyda dros 3,000 o swyddfeydd drwy'r DU, gall Cyngor ar Bopeth helpu gyda materion cyfreithiol, gwaith, ariannol a mwy, a hynny am ddim. Gallwch gael hyd i'ch gwasanaeth lleol trwy'r wefan neu'r llyfr ffôn. Gwybodaeth ddefnyddiol iawn ar bynciau gwahanol ar y wefan hefyd.

  www.citizensadvice.org.uk

 • Crimestoppers

  Cysylltwch a'r llinell yma'n gyfrinachol am unrhyw droseddu yn eich ardal.

  0800 555 111

  crimestoppers-uk.org

 • Comisynydd Pobl Hŷn Cymru

  Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru'n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Os oes gennych chi broblem a bod angen help a chefnogaeth arnoch, yna cysylltwch â Thîm Gwaith Achos y Comisiynydd i weld sut gall eich cynorthwyo, ond hefyd mae ystod o weithgareddau a gwybodaeth am beth sydd ar gael i'ch cefnogi i heneiddio'n dda ar draws Cymru.

  www.olderpeoplewales.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?