S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Byw gyda colli golwg

Mae yna lawer o fudiadau yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau fod pobl sydd yn cael trafferth gweld yn cael pob chawae teg i allu byw bywydau annibynol.

 • RNIB Cymru

  Mae RNIB Cymru yn gweithio gyda phobl sydd wedi colli eu golwg yn ddifrifol, ar draws y wlad.

  www.rnib.org.uk

  0303 123 9999

 • Gwasanaethau Gofal Llygaid Cymru

  Adnodd arlein sy'n rhoi manylion pob math o wasanaethau golwg yng Nghymru.

  www.eyecare.wales.nhs.uk

 • Cyngor I'r Dall yng Nghymru

  Adnoddau a newyddion i'r pobl sy'n colli eu golwg.

  www.wcb-ccd.org.uk

 • Sense Cymru

  Adnoddau a chefnogaeth i'r sawl sy'n ddall ac yn fyddar.

  www.sense.org.uk

 • The Macular Society

  Cefnogaeth i'r sawl sy'n byw gyda dirwyiad y maciwla oherwydd oed.

  www.macularsociety.org

 • Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

  Gwybodaeth a chefnogaeth i'r deillion yng Ngogledd Cymru.

  www.nwsb.org.uk

  01248 353604

 • Sefydliad y Deillion Caerdydd

  Help a chefnogaeth yn ardal Caerdydd, gwefan defnyddiol i bawb.

  www.cibi.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?