S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Gwybodaeth am Coronafeirws

Gwybodaeth safonol am y feirws a beth i wneud yn ymaferol. Bydd mwy o dudalennau i'ch helpu dros y dyddiau i ddod.

 • Iechyd y Cyhoedd Cymru

  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn un o'r 11 sefydliad sy'n rhan o GIG Cymru. Maent yn asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol sy'n amddiffyn a gwella iechyd a lles pobl Cymru.

  https://icc.gig.cymru

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?