S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Hunaniaeth rhyw

Help a chefnogaeth gyda materion hunaniaeth rhyw.

 • GIRES

  Mae GIRES yn elusen sy'n ceisio helpu a chefnogi unigolion trawsrywiol a'r sawl sy'n anghydffurfio a chategorïau rhyw, gan gynnwys y rhai sy'n uniaethu a bod heb hunaniaeth deuaidd neu'n ddi- rhyw, yn ogystal â'u teuluoedd.

  www.gires.org.uk

 • Stonewall Cymru

  Mae Stonewall Cymru'n fudiad sy'n edrych ar ôl a hybu hawliau lesbiaid , hoywon a phobl ddeurywiol yng Nghymru, ac maent yn gallu rhoi cyngor ar bynciau fel partneriaeth sifil a gwahaniaethu anffafriol. Ewch i'r gwefan am fwy o wybodaeth.

  www.stonewallcymru.org.uk

 • Mermaids

  Grŵp cymorth yw Mermaids a gafodd ei ffurfio gan rieni a ddaeth ynghyd oherwydd hunaniaeth rhywiol eu plant. Maent yn ceisio helpu plant a'u teuluoedd drwy'r anawsterau a thrawma sy'n gallu codi oherwydd y materion hyn.

  www.mermaidsuk.org.uk

 • Switsfwrdd LGBT

  Mae Switsfwrdd LGBT yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaeth arallgyfeirio ar gyfer lesbiaid, dynion hoyw a phobl ddeurywiol a thrawsrywiol – ag i unrhyw un sy'n ystyried eu rhywioldeb a / neu hunaniaeth rhywiol eu hunain.

  www.switchboard.lgbt

 • Rhwydwaith Trawsrywiol UNIQUE

  Mae Rhwydwaith Trawsrywiol UNIQUE yn grŵp gwirfoddol sy'n cefnogi pobl drawsrywiol yn y Gogledd a Gorllewin Swydd Gaer.

  www.uniquetg.org.uk

 • Viva LGBT Youth

  Grwp ieuenctid a chefnogaeth i bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sy'n uniaethu fel lesbiaidd, hoyw , deurywiol , trawsrywiol - neu rhai nad ydynt yn siwr eto - yn ardal Rhyl.

  www.facebook.com/lgbtviva

 • TSMU Cardiff

  Mae T * MSU ( Trans + Social Meet Up ) yn grŵp cymdeithasol cefnogol i bawb sy'n uniaethu fel Rhyw Amrywiol / Trawsrywiol, eu teuluoedd , ffrindiaua chefnogwyr yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.

  www.facebook.com/groups/tsmucardiff

 • Tawe Butterflies

  Mae Tawe Butterflies yn grŵp gyda aelodaeth am ddim , gyda dros 400 o aelodau, sy'n cefnogi trawsrywioldeb yn ardal Aberatwe.

  www.tawebutterflies.co.uk

 • Snowdrops

  Mae Snowdrops yn grŵp cefnogi hunangymorth sy'n gwasanaethu pobl Trawsrywiol ( M-F , F-M a rhyw niwtral) , eu partneriaid , teuluoedd a chyfeillion yn Sir Benfro a Gorllewin Cymru.

  snowdropspembs.wordpress.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?