S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Mamau menthyg

Mae cael plentyn drwy dod i gytundeb gyda mam fenthyg yn gyfreithlon yn y DU, ond nid yw'n bosib gorfodi'r fath gyrundeb trwy'r gyfraith. Mwy o wybodaeth am gefnogaeth ar gael yn drwy'r dolenni yma.

 • Canllawiau cyfreithiol

  Rhain yw'r canllawiau cyfreithiol yn ôl Llywodraeth y DU.

  www.gov.uk/legal-rights-when-using-surrogates-and-donors

 • Surrogacy UK

  Gwybodaeth trylwyr, di-duedd am y broses o gael plentyn drwy fam fenthyg.

  surrogacyuk.org

 • Family Rights Group

  Gwefan, llinell gymorth a fforymau gyda cyngor cynhwysfawr gan arbenigywr i helpu wneud yn siwr fod plant yn gallu ffynu o fewn eu teuluoedd a'u cymunedau.

  0808 801 0366

  www.frg.org.uk

 • British Surrogacy Centre

  Un o'r canolfannau cyntaf i gynnig gwasanaeth help o'r fath i gael plant yn Ewrop, gyda arbenigedd a phrofiad eang o'r broses.

  www.britishsurrogacycentre.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?