S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Dystonia

Cyflwr niwrolegol gyffredin yw dystonia, sy'n golygusbasmau yn y cyhyrau na ellir eu rheoli, ac mae'n gallu bod yn boenus. Gall dystonia effeithio ar unrhyw ran o'r corff.

 • Dystonia UK

  Help a cefnogaeth cynhwysfawr ar gael i bobl sy'n byw gyda dystonia o rhyw fath.

  www.dystonia.org.uk

 • Cynghrair Niwrolegol Cymru

  Cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n byw gyda cyflwr niwrolegol yng Nghymru.

  www.walesneurologicalalliance.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?