S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Babanod cynamserol

Gwybodaeth a chefnogaeth os yw babi wedi ei eni cynamser, hynny yw cyn 37 wythnos.

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Bliss

  Un o'r prif elusennau sy'n cefnogi rhieni a babis sydd wedi eu geni cynamser.

  020 7378 1122

  www.bliss.org.uk

 • Sands

  Help a cefnogaeth os ydych wedi colli babi am ba bynnag rheswm.

  0808 164 3332

  www.sands.org.uk

 • Tommy's

  Cefnogaeth a gwybodaeth am bob agwedd o fod yn feichiog, yn cynnwys babis cynamserol.

  www.tommys.org

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?