S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Tyfu fyny

Gwybodaeth a cefnogaeth amrywiol i bobl ifanc ar ystod o bynciau.

 • Meic

  Llinell wybodaeth a gwasanaeth dwyieithog arlein am ddim ar unrhyw bwnc os ydych rhwng 0 a 25.

 • YoungMinds

  Gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu gyda'ch bywyd emosiynol a'ch iechyd meddwl. Hefyd, help i geisio deall os yn rhiant neu'n ofalwr i berson ifanc.

  www.youngminds.org.uk

 • The Mix

  Gwybodaeth a chefnogaeth ar ystod o bynciau i bobl o dan 25.

  0808 808 4994

  https://www.themix.org.uk/

 • CALM - Campaign Against Living Miserably

  Help a chefnogaeth gan elusen sy'n ceisio helpu dynion ifanc sy'n teimlo'n isel, ac atal hunanladdiad, sef prif reswm marwolaeth dynion o dan 45 yn y DU.

  0800 585858

  www.thecalmzone.net

 • Frank

  Gwybodaeth clir a chefnogaeth gyda cyffuriau a phroblemau dibynniaeth.

  www.talktofrank.com

 • Brook

  Gwybodaeth a cyngor am iechyd rhywiol a'ch opsiynnau os y berson ifanc, gyda dros 400 o glinigau ar draws y DU.

  www.brook.org.uk

 • DAN 247

  Cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth ynglýn â chyffuriau ac alcohol, cyfreithlon neu anghyfreithlon. Gwasanaeth dwyieithog.

  Rhadffon: 0808 808 2234

  www.dan247.org.uk

 • Childline

  Os ydych dan 18 ac yn poeni am unrhyw beth, gallwch gael help unrhyw awr o'r dydd neu nos drwy ffonio Childline Cymru am ddim, neu drwy fynd i'w gwefan am fwy o wybodaeth. Mae yna oedolion yna i'ch helpu chi sortio unrhyw broblem yn eich bywyd. Os ydych fethu clywed yn dda iawn gallwch ffonio drwy ffôn testun ar y rhif sy'n cael ei roi yma.

  0800 1111

  www.childline.org.uk

 • Bullying UK

  Mae Bullying UK yn darparu llawer o wybodaeth drylwyr a chyngor ar fwlio, yn cynnwys strategaethau i ysgolion a help i unigolion.

  www.bullying.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?