S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Diogelwch ar y dŵr

Bob blwyddyn, mae pobl yn colli eu bywydau unai oddi ar dyforedd arfordirol neu mewndirol Cymru. Manylion yma am sut i gadw'n sâff ac i atal damweiniau ar y dŵr.

 • RNLI

  Mae'r RNLI yn achub miloedd o fywydau ar y môr bob blwyddyn. Mwy o fanylion am eu gwaith a sut i fod yn sâff ar y dwr.

  rnli.org

 • ROSPA

  Mae'r Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau yn hybu sgiliau a gwybodaeth i leihau anafiadau damweiniol difrifol, yn cynnwys ar ddwr.

  www.rospa.com

 • Diogelwch Dŵr Cymru

  Cydweithrediad ag unigolion, cymunedau, elusennau,sefydliadau, y sectorau cyhoeddus a'r sector preifatyw Diogelwch Dŵr Cymru, i roi arweiniad a chyfarwyddiadau ymarferol i unrhyw un a phawb sydd â'r awydd neu'r modd i helpu lleihau boddi.

  www.nationalwatersafety.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?