S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Ffrwythlondeb

Os ydych chi'n cael problemau'n beichiogi, mae yna help a chefnogaeth ar gael yma, yn cynnwys mwy o fanylion am driniaethau fel IVF.

 • ARC

  Antenatal Results and Choices

  Elusen cenedlaethol sy'n helpu a chefnogi rhieni a meddygon drwy'r broses sgrinio cynenedigol a'r cnalyniadau a all ddod.

  0845 077 2290

  www.arc-uk.org

 • Fertility Network UK

  Mudiad sydd yna i helpu pobl sy'n cael problemau cael plant, mae nhw hefyd gyda gwybodaeth a chyngor i bobl dros 35 sy'n ceisio cael plant.

  fertilitynetworkuk.org

 • Sefydliad Ffrythlondeb Cymru

  Mae'r Sefydliad yn cynnig ystod o wasanaethau mewn dau ganolfan yn Ne Cymru yn unig.

  Wales Fertility Institute

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Prydain

  Un o'r prif gymdeithasau sy'n edrych ar ôl bob agwedd o fabwysiadu a maethu plant, gan sicrhau fod safonau gofal uchel a'r hyfforddiant addas yn eu lle i bawb sy'n rhan o'r broses. Cyngor hefyd ar sut i gael hyd i aelodau o'r teulu. Mae ganddynt ddwy swyddfa yng Nghymru, sef yng Nghaerdydd a Rhyl.

  corambaaf.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?