S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Defnydd alcohol a chyffuriau

Gall dibyniaeth dod mewn sawl ffurf. Y rhai mwyaf cyffredin yn ein cymdeithas, y rhai sy'n gallu achosi'r mwyaf o niwed, yw'r rhai sy'n golygu'r defnydd o alcohol, cyffuriau anghyfreithlon neu gyfreithlon, neu ysmygu. Ceir wybodaeth yma a all helpu pobl sy'n cael eu heffeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gan y materion yma, yn cynnwys teuluoedd a gofalwyr.

 • DAN 247

  Cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth ynglýn â chyffuriau ac alcohol, cyfreithlon neu anghyfreithlon. Gwasanaeth dwyieithog.

  Rhadffon: 0808 808 2234

  www.dan247.org.uk

 • ADFAM

  Mae Adfam yn help i deuluoedd a ffrindiau pobl sy'n defnyddio cyffuriau. Maent yn cynnig gwybodaeth a manylion am y cymorth sydd ar gael yn lleol. Cymorth hefyd drwy gynnig cwnsela i'r sawl sy'n pryderu am ddefnydd eu hunain o gyffuriau, pryderon teuluol neu unrhyw agwedd arall o gymryd cyffuriau.

  www.adfam.org.uk

 • Barod

  Gwasanaeth camddefnyddio sylweddau ar draws De Ddwyrain a De Gorllewin Cymru, yn cynnwys Gwasnaethau Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS), Cwm Taf, a Gwasnaethau Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (D-Das).

  https://barod.cymru

 • Newid

  Gwasanaethau alcohol a chyffuriau ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

  0300 7904044

  www.newidcymru.co.uk

 • Kaleidoscope

  Elusen sy'n rhedeg sawl gwasasanaeth alcohol a chyffuriau ar draws De Cymru.

  01633 811950

  https://kaleidoscope68.org

 • Adferiad Recovery

  Mae Adferiad Recovery yn cyfuno sgiliau ac arbenigedd pedair elusen - Adferiad Recovery, CAIS, Hafal a WCADA - sydd wedi uno er mwyn darparu gwasanaethau i bobl yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl, problemau camddefnyddio sylweddau, a'r rhai hynny sydd ag anghenion cymhleth sy'n cyd-ddigwydd.

  www.adferiad.org.uk

 • DrugWise

  Gwybodaeth a thystiolaeth o safon am gyffuriau a'u heffeithiau. Rhain oedd DrugScope ers talwm.

  www.drugwise.org.uk

 • Frank

  Gwybodaeth clir a chefnogaeth gyda cyffuriau a phroblemau dibynniaeth.

  www.talktofrank.com

 • The Mix

  Mae The Mix yn wefan a chymuned ar-lein ardderchog i unrhyw un o dan 25. Mae'n edrych ar ystod eang o bynciau, popeth o gyngor ar gyffuriau, alcohol a dibyniaeth i iechyd rhywiol, neu beth i wneud os yn beichiogi'n annisgwyl neu os mae perthynas eich rhieni'n chwalu. Cyngor hefyd os ydych yn colli rhywun agos. Straeon, byrddau neges diddorol a llawer mwy, yn cynnwys cyfeirio ar linellau cymorth addas.

  0808 808 4994

  www.themix.org.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?