S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Gor-bryder

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n bryderus o bryd i'w gilydd, ond os yw'n ymyrryd â'ch gweithgareddau o ddydd i ddydd, gallai fod yn symptom o rywbeth arall, gan gynnwys yr hyn a elwir yn anhwylder pryder. Gellir trin y rhain fel arfer, a gallai hyn gynnwys amrywiol driniaethau siarad a meddyginiaeth.

 • No Panic

  Elusen sydd yn cynnig llinell gymorth ac help ymarferol i bobl ar su'n byw gyda gor-bryder.

  Llinell Gymorth: 0300 7729844

  Llinell Gymorth pobl ifanc: 0300 6061174

  Bob diwrnod, 10am-10pm

  nopanic.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • Anxiety UK

  Elusen sy'n rhoi cefnogaeth a gwybodaeth am bob math o or-bryder.

  03444 775 774

  www.anxietyuk.org.uk

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • Amser i Newid Cymru

  Partneriaeth o dair elusen iechyd meddwl mwyaf blaenllaw Cymru ac ymgyrch i herio stigma o gwmpas iechyd meddwl. Mae'r wefan gyda gwybodaeth defnyddiol a diddorol ar sut i wneud hyn a chysylltiadau i Hafal, Gofal a Mind Cymru.

  www.timetochangewales.org.uk

 • Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

  Mae gwefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion llawn gwybodaeth gyfredol fanwl ar bob math o iselder a salwch meddwl, yn cynnwys y sumtomau a'r opsiynau gorau yn nhermau triniaeth.

  www.rcpsych.ac.uk

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?