S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Epilepsi

Ceir sawl gwahanol fath o epilepsi. Mae'n gyflwr sy'n cael ei achosi pan mae batrwm trydanol anghyffredin godi yn yr ymennydd.

Mae 1 allan o bob 20 person yn cael ffit ar ryw bwynt yn eu bywydau, ond golygai epilepsi eich bod wedi cael mwy nag un ffit o'r fath. Gall ddigwydd i unrhyw un, unrhyw oedran. Mwy o wybodaeth am y cyflwr a ble i gael cefnogaeth os mae'n rhan o'ch bywyd chi yn y cysylltiadau yma.

 • Young Epilepsy

  Gwefan, gwybodaeth a chefnogaeth i blant, obl ifanc a'u rhieni sy'n byw gydag epilepsy.

  www.youngepilepsy.org.uk

 • Epilepsy Action Cymru

  Rhan o'r elusen Epilepsy Action, maent yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth, yn cynnwys grwpiau lleol ar draws Gymru. Mwy o fanylion ar y gwefan.

  0800 800 5050

  www.epilepsy.org.uk

 • Cynhalwyr Cymru

  Mudiad sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu am eu hawliau hefyd. Cysylltwch â nhw am unrhyw agwedd o edrych ar ôl eraill, o ble i gael help ariannol i'ch gwasanaethau lleol.

  0808 808 7777

  www.carersuk.org/wales

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?