S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

Cefnogaeth i strôc

Mae tua 7,000 o bobl bob blwyddyn yn cael strôc yng Nghymru, tra bod bron i 65,000+ o bobl yn byw gydag effeithiau hirdymor strôc.

 • Stroke Association

  Mae'r Stroke Association yn rhoi cymorth a chefnogaeth i'r rhai sydd wedi cael strôc. Llinell gymorth a gwefan gynhwysfawr iawn.

  0303 3033 100

  www.stroke.org.uk

 • Cam Cywir

  Cefnogaeth arbenigol os ydych yn byw gyda sgîl-effeithiau strôc a chyflyrau niwrolegol eraill yn ardal Caerfyrddin.

  https://camcywir.cymru

 • Cynhalwyr Cymru

  Mudiad sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu am eu hawliau hefyd. Cysylltwch â nhw am unrhyw agwedd o edrych ar ôl eraill, o ble i gael help ariannol i'ch gwasanaethau lleol.

  0808 808 7777

  www.carersuk.org/wales

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

 • Galw IECHYD Cymru

  Mae Galw IECHYD Cymru yn llinell cymorth sy'n darparu gwybodaeth ar iechyd a gwasanaethau iechyd ar hyd a lled Cymru. Mae'r llinell wedi staffio gan nyrsys profiadol, 24 awr y diwrnod.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?