S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

OCD

Anhwylder lle mae syniadau neu ddelweddau anwirfoddol yn codi drosodd a thro ac yn arwain arwain person i ailadrodd ymddygiad arbennig neu ymddwyn mewn modd defodol er mwyn lleihau pryder. Ceir wybodaeth a chefnogaeth pellach o safon o'r mudiadau isod.

 • OCD Action

  Gwybodaeth a chefnogaeth o safon i'r sawl gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol.

  0845 390 6232

  www.ocdaction.org.uk

 • OCD UK

  Elusen annibynol sy'n gweithio gyda'r oddeutu miliwn o blant ag oedolion sy'n byw gydag Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol, yn cynnig cefnogaeth a gwybodaeth trwy'r wefan a'r llinell ffôn.

  www.ocduk.org

 • Gofal

  Elusen sy'n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl, yn cefnogi eu hannibynniaeth, gwellhad, iechyd a lles.

  www.gofalcymru.org.uk

 • Meddwl.org

  Gwefan cynhwysfawr yn y Gymraeg sy'n cynnig erthyglau, dolenni a adnoddau cefnogol i bobl sy'n byw gyda problemau iechyd meddwl.

  meddwl.org

 • No Panic

  Elusen sydd yn cynnig llinell gymorth ac help ymarferol i bobl ar su'n byw gyda gor-bryder.

  Llinell Gymorth: 0300 7729844

  Llinell Gymorth pobl ifanc: 0300 6061174

  Bob diwrnod, 10am-10pm

  nopanic.org.uk

 • Amser i Newid Cymru

  Partneriaeth o dair elusen iechyd meddwl mwyaf blaenllaw Cymru ac ymgyrch i herio stigma o gwmpas iechyd meddwl. Mae'r wefan gyda gwybodaeth defnyddiol a diddorol ar sut i wneud hyn a chysylltiadau i Hafal, Gofal a Mind Cymru.

  www.timetochangewales.org.uk

 • Mind Cymru

  Cyngor a chefnogaeth dwyieithog i unrhyw un sydd gyda problem iechyd meddwl, ond gyda gwybodaeth clir a da ar ystod o bynciau, yn cynnwys yng nghyfnod COVID-19.

  www.mind.org.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?