S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cymorth

ARFID - Avoidant Restrictive Food Intake Disorder

Anhwylder bwyta yw ARFID - Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Manylion a cymorth yma.

 • Arfid Awareness

  Adnoddau a gwybodaeth am ARFID.

  www.arfidawarenessuk.org

 • Beat

  Beat un o'r prif elusennau i bobl sydd wedi eu heffeithio gan anhwylderau bwyta yn y DU. Mae grwpiau hunan gymorth a chwnsela arbenigol ar gael yng Nghymru, sef ym Mangor, Abertawe, Caerdydd ac Aberteifi.

  0808 801 0677

  0808 801 0711 i bobl ifanc

  www.beateatingdisorders.org.uk

 • ABC

  Mae Anorexia and Bulimia Care yn cynnig cefnogaeh i'r sawl sy'n dioddef o anhwylder bwyta, eu teuluoedd a'u ffrindiau. Ceir llinell gymorth a help ar-lein.

  03000 11 12 13

  www.anorexiabulimiacare.org.uk

 • Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

  Mae gwefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion llawn gwybodaeth gyfredol fanwl ar bob math o iselder a salwch meddwl, yn cynnwys y sumtomau a'r opsiynau gorau yn nhermau triniaeth.

  www.rcpsych.ac.uk

 • Patient.info

  Gwybodaeth helaeth o safon am bynciau iechyd, sy'n cael ei ddarparu gan ddoctoriaid a nyrsys mewn ymgynghoriad fel arfer.

  www.patient.info

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?