S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cysylltu â Ni

Cyhoeddi cywiriadau, ymddiheuriadau a phenderfyniadau yn dilyn cŵyn

Mae'r dudalen hon yn cynnwys, lle mae'n briodol i'w cyhoeddi:

 • Cywiriadau ac ymddiheuriadau mewn ymateb i gwynion a dderbynnir gan S4C
 • Penderfyniadau gan Banel Cwynion Bwrdd S4C.
 • Coed Isaf

  Ar y 30ain o Dachwedd 2023 cyhoeddodd S4C erthygl am ofal a dderbyniodd un o breswylwyr cartref gofal Coed Isaf Nursing Home Limited. Nid oedd yr eitem yn cwrdd â'n safonau golygyddol o ran cywirdeb a didueddrwydd, ac rydym eisoes wedi tynnu'r erthygl ar-lein I lawr. Rydym yn ymddiheuro am hyn.

  12 Ionawr 2024

 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar 11 Awst 2022, mi gafodd erthygl a fideo digidol eu cyhoeddi ar wefan

  Ar ôl adolygu ein hallbwn, rydym yn cydnabod na wnaeth ein hallbwn fodloni ein safonau golygyddol o ran cywirdeb, didueddrwydd a thegwch.

  23/11/22

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?