S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stori drosedd am waed, cariad a pherthynas teulu yn nhref ddiwydiannol Port Talbot yw testun drama newydd sbon S4C.

Stori brawd, chwaer a gwn sydd wrth galon Bang, nos Sul 10 Medi, sy'n gynhyrchiad gan gwmni Joio ac wedi ei hysgrifennu gan y sgriptiwr dawnus Roger Williams (Tir, Galesa, Gwaith Cartref).

Mae Sam (Jacob Ifan; Cuffs) yn ŵr ifanc di ymhongar a thawel, ond daw tro ar fyd pan mae'n cael gafael ar wn ac yn dechrau torri'r gyfraith. Mae ei chwaer Gina (Catrin Stewart; Y Llyfrgell) yn blismones uchelgeisiol, ac yn benderfynol o ddod o hyd i berchennog y gwn. Yn gefndir i'r saga deuluol, mae ymchwiliad i lofruddiaeth brawychus gŵr busnes lleol yn codi cwestiynau am lofruddiaeth tad Sam a Gina pan roedden nhw yn blant bach.

Mae'r gyfres wedi ei gosod a'i gwreiddio'n ddwfn yng nghymuned Port Talbot a Chwm Afan, ac mae Bang yn torri tir newydd ar S4C ble bydd y defnydd achlysurol o'r Saesneg yn y deialog yn adlewyrchu agweddau o'r gymdeithas honno.

Ymhlith y cast mae Gillian Ellisa (Billy Elliot, Alys, Pobol y Cwm), Gareth Jewell (Gwaith Cartref, Baker Boys), Nia Roberts (Y Gwyll/Hinterland, Patagonia), Chris Reilly (Call the Midwife, Rillington Place) a Jack Parry-Jones (Moon Dogs).

Cafodd y gyfres ei chyfarwyddo gan Philip John (The Halcyon, Outlander, Downton Abbey) ac Ashley Way (Ice, Ripper Street, Stella, Y Streic a Fi) a'i chynhyrchu gan Catrin Lewis Defis (The Collection, Broadchurch). Cyfansoddir y gerddoriaeth gan Rob Spragg o Alabama 3.

Mae S4C yn cydweithio â phartneriaid er mwyn cynhyrchu'r ddrama. Mae Bang wedi ei gynhyrchu mewn cyd-weithrediad â Artists Studio a bydd cwmni dosbarthu Banijay Rights yn cynnig y ddrama i ddarlledwyr rhyngwladol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?