S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Stwnsh

#Fi

#Fi

Os wyt ti eisiau cyngor neu help fe elli di gysylltu gyda:

Childline: 0800 1111 neu www.childline.org.uk

Cyfres ddogfennol sy'n portreadu trawsdoriad o fywydau a phrofiadau plant a phobl ifanc Cymru heddiw.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?