S4C YM MIPTV

11-Ebr-2005

Bydd cynrychiolaeth o S4C ac S4C Rhyngwladol ym marchnad deledu ryngwladol MIPTV yn y Palais des Festivals, Cannes unwaith eto eleni (11-15 Ebrill), yn lansio nifer o gyd-gynyrchiadau ac yn marchnata a chwilio am bartneriaid pellach ar gyfer rhaglenni eraill sydd ar y gweill.

Estynnwn wahoddiad i unrhyw gynhyrchydd o Gymru sy’n ymweld â’r farchnad i ymweld â stondin S4C, rhif A0.04 ac i ymuno â ni yn ein derbyniad ar y stondin am 4.00 o’r gloch brynhawn dydd Mawrth, 12fed Ebrill.

Y rhaglenni dogfen fydd yn cael eu lansio ym MIPTV fydd:

Yn ôl i’r Dyfodol II / Ancient Discoveries II (3x60')
Cyd-gynhyrchwyr - A&E / SBS / RTE / YLE / Hist Spain
Cwmni Cynhyrchu - Wild Dream Films

Karluk (1x90’)
Cyd-gynhyrchwyr - History TV Canada
Cwmni Cynhyrchu - Kaizen West / Cwmni Da

Bwystfilod Celtaidd / Celtic Monsters (6x30’)
Cyd-gynhyrchwyr - TG4 / LRT / YLE / ITV1Wales / Media
Cwmni Cynhyrchu - Midas / Cwmni Da

Galipoli / Revealing Gallipoli (2x60')
Cyd-gynhyrchwyr - ABC / FFC / Film Victoria / RTE / TRT / TVNZ
Cwmni Cynhyrchu - December Films / Al Fresco

Rhwng Duw a Dyn / Saints and Sinners (6x60')
Wedi'i ail-fersiynu (Opus TF)

Hefyd yn cael eu hyrwyddo yn yr Ðyl bydd y dogfennau canlynol, a gaiff eu lansio’n swyddogol ymg ngðyl MIPCOM yn yr hydref:

Duwiau Coll / Lost Gods (6x30’)
Cyd-gynhyrchwyr - TG4 / SSG / Vision TV / Media / Ellis Ent
Cwmni Cynhyrchu - Tile Films

Tsieina / China Rises (4x60’)
Cyd-gynhyrchwyr - France 5 / ZDF / CBC / NY Times
Cwmni Cynhyrchu - CBC / Discovery Times / POP 1

Shot at Dawn (1x60’)
Cyd-gynhyrchwyr - History Canada
Cwmni Cynhyrchu - Kaizen West / Boomerang

Byddwn hefyd yn marchnata ac yn ceisio ariannu prosiectau eraill sydd eisoes wedi ennill rhywfaint o ddiddordeb rhyngwladol, gan gynnwys Trawsfynydd / Chernobyl’s Tears (Salem) a Gadael Tir / Deserting the Land (Opus TF).

Ym maes rhaglenni plant, mae pennod o’r gyfres feithrin Y Meees / The Baaas (Cynhyrchiadau Ceidiog Creations), am deulu o ddefaid, wedi ei chwblhau i’w dangos i ddarpar brynwyr am y tro cyntaf, a bydd y trafodaethau’n parhau mewn perthynas â Holly’s Helpline (Siriol) hefyd.

Dywedodd Cenwyn Edwards, Pennaeth Cyd-gynyrchiadau S4C, “Mae'n braf gweld cymaint o gwmniau annibynnol o Gymru yn cynhyrchu rhaglenni fydd yn cael eu gweld ledled y byd.”

Yn cynrychioli S4C ym MIPTV bydd Iona Jones (Cyfarwyddwr Rhaglenni), Cenwyn Edwards (Pennaeth Cyd-gynyrchiadau), Siwan Jobbins (Comisiynydd Rhaglenni Plant), a Hannah Thomas (Pennaeth y Wasg).