Briff golygyddol a Busnes Camau newydd

23-Hyd-2009

Wedi trafod gyda chroesdoriad o gynhyrchwyr yn cynrychioli TAC rydym wedi cytuno i rannur broses o lenwir brff golygyddol a busnes i ddau gam.

Cam 1
Cyflwyno a chytuno ar ran gyntaf y Brff. Mi fydd y rhan yma yn cynnwys yr elfennau golygyddol, amcan bris ac amserlen fras ar ffurf dogfen Word. Mi fydd hefyd yn cynnwys y dyddiad y bydd disgwyl ir briff llawn gael ei gyflwyno. Ar l i ran gyntaf y briff gael ei gytuno ai arwyddo mi fydd S4C yn rhoi llythyr o fwriad ir cynhyrchydd.

Cam 2
Bydd y brff llawn ar yr un ffurf r briff presennol ac iw gyflwyno gan y cynhyrchydd drwyr system gyfrifiadurol fel arfer (comex). Bydd angen cynnwys yr elfennau sydd yn ffurfio Rhan 1 ond bydd modd torri a gludor wybodaeth.

Bydd y brff yn ffurfio rhan o gytundeb y rhaglen fel yn awr a dylid cofio na fydd comisiwn llawn tan y bydd y cytundeb comisiynu wedi ei arwyddo.


Hyderir y bydd y drefn newydd yn fanteisiol ir cynhyrchwyr ac i S4C er mwyn medru cynllunion fwy effeithiol. Y nod yw medru cynnig llythyr o fwriad ir cynhyrchwyr o leiaf 8 wythnos cyn dechrau cynhyrchu os yw S4C yn dangos diddordeb mewn comisiynu syniad. I hwyluso hyn mi fyddwn yn nodi dyddiad y bydd disgwyl cyflwyno rhan gyntaf y brff, sef fel arfer 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y gwahoddiad.

Mewn amgylchiadau eithriadol lle y mae amser yn dynn oherwydd natur y cynhyrchiad mi fydd modd symud yn syth i wahodd y brff llawn.