S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Adroddiadau Blynyddol

Mae Bwrdd Unedol cysgodol S4C wedi cyflwyno ei Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2023 gerbron y Senedd yn San Steffan, a Senedd Cymru ym Mae Caerdydd.

Mae cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol S4C i'r Senedd yn ddyletswydd statudol ar Fwrdd Unedol S4C o dan Ddeddf Darlledu 1990.

Adroddiadau Blynyddol blaenorol:

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?