S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Ymchwil Crefydd

I gyd-fynd a'r gyfres "Diwygiad 04/05" a ddarlledwyd ym mis Hydref 2004, fe gomisiynodd S4C ymchwil i weld beth oedd arferion a barn pobl yng Nghymru o safbwynt crefydd. Fe holodd cwmni Beaufort Research gwestiynau ar grefydd ar ran S4C yn eu harolwg Omnibws ym Mehefin 2004.

Roedd hwn yn sampl cynrychioliadol o 993 o unigolion dros 16 oed drwy Gymru gyfan. Mae'r tablau data yn dangos y dadansoddiadau fesul rhanbarthau a grwpiau demograffig. Ni ddylid ail-gyhoeddi unrhyw ran o'r data heb ymgynghori gyda S4C.

Cliciwch yma er mwyn darllen y ddogfen 'Ymchwil Crefydd yng Nghymru' (Saesneg yn unig).

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?