S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Ymateb Cynulleidfa

Mae Panel Ymateb S4C yn cael ei redeg gan TRP.

Mae 1,400 o bobl ar y panel yn cynnwys siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg, gyda'r data yn cael ei bwysoli i fod yn gynrychioliadol o Gymry Cymraeg a Chymry yn ddaearyddol ac o ran oedran, dosbarth cymdeithasol a rhyw.

Bob wythnos, bydd pob aelod o'r panel yn derbyn dyddiadur rhaglenni ac ambell waith, holiadur. Mae'r dyddiadur rhaglenni yn cynnwys holl raglenni'r wythnos ar gyfer S4C. Bydd yr aelod yn rhoi marc allan o 10 i bob rhaglen y maent wedi ei gwylio yn y dyddiadur, ac o ganlyniad cawn ddata IG [Indecs Gwerthfawrogiad] ar gyfer y rhaglenni hyn. Sgôr allan o 100 yw IG ac fe gymerir sgoriau rhaglenni gyda chyfartaledd y genre hynny. Mae'n bosib i gymharu sgoriau gyffredinol i sianelau hefyd.

Mae cynnwys yr holiadur yn amrywio bob wythnos gyda chwestiynau am raglenni teledu yn gymysg â chwestiynau am faterion cyffredinol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?