S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Cysylltu ag S4C

Mae sawl ffordd y gallwch chi gysylltu ag S4C

Gallwch gysylltu drwy lenwi'r ffurflen yma neu drwy e-bostio ni gwifren@s4c.cymru

Pencadlys S4C

Canolfan S4C Yr Egin

Caerfyrddin

SA31 3EQ

Swyddfa Caerdydd

S4C

3 Y Sgwâr Canolog

Caerdydd

CF10 1FT

Swyddfa Caernarfon

S4C

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1TH

Ffonio ni

Gwifren Gwylwyr: 0370 600 4141

Fydd galwadau ddim yn costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.

Gyrrwch neges

Twitter: @S4C

Facebook: facebook.com/S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?