S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Elin Morris

Mae Elin yn dod yn wreiddiol o Lanrhystud, Aberystwyth. Roedd yn gyfreithiwr yn Adran Gorfforaethol Geldards am dros 18 mlynedd.

Fe gafodd ei phenodi'n Gyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol S4C yn 2009, gan ddod yn Brif Swyddog Gweithredu yn 2018.

Mae'n gyfrifol am y timoedd Cyfreithiol a Busnes, Adnoddau Dynol, Cyllid, Technegol a Masnachol.

Datganiad o Dreuliau: 2023-24

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?