S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

​Pecyn y Wasg W10: 4 Mawrth – 10 Mawrth 2023

1. Teulu, Dad a Fi

Cyfres newydd sy'n tyrchu yn ddyfnach i wreiddiau ac etifeddiaeth teulu y seren Love Island Connagh Howard a'i dad Wayne yn yr Iwerddon a Jamaica.

TX: Dydd Mawrth 7 Mawrth 9.00, S4C

2. DRYCH: Meddwl yn Wahanol

Rhaglen ddogfen yn dilyn y Seiciatrydd Dr. Olwen Payne, wrth iddi archwilio'r cysylltiad rhwng iaith, diwylliant a iechyd meddwl.

TX: Nos Sul 5 Mawrth 9.00, S4C

3. Dechrau Canu Dechrau Canmol: Gŵyl Dewi

Rhaglen arbennig i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a sut mae 'gwneud y pethau bychain' yn gwneud gwahaniaeth mawr yn ein cymunedau heddiw.

TX:Nos Sul, 5 Mawrth 8.00 S4C

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?