S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

Pecyn y Wasg W19: 6 Mai - 12 Mai 2023

1. Iaith ar Daith

Ar y cae pêl-droed mae Joe Ledley wedi arfer disgleirio. Ond her newydd sy'n wynebu arwr y bêl gron y tro hwn - sef dysgu Cymraeg gyda chymorth gan Dylan Ebenezer.

Mae Joe yn un o'r chwe wyneb adnabyddus fydd yn mynd ar daith i ddysgu'r iaith yn y gyfres newydd o Iaith ar Daith.

Nos Sul 7 Mai 8.00, S4C

2. Cymry ar Gynfas

Yn y bennod hon, Aled Jones sy'n cael ei bortread wedi'i wneud gan yr arlunydd Steve 'Pablo' Jones.

Nos Lun, 8 Mai, 8.00

HEFYD

Pobol y Cwm

Be' sy'n digwydd yng Nghwmderi?

Rownd a Rownd

Cyfle i ddal i fyny â bywyd yng Nglanrafon

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?