S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C yn cynnig cyfle cysur i addolwyr

13 Ionawr 2021

Bydd cyfres newydd o Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol yn dychwelyd i S4C ddydd Sul yma (17 Ionawr), a hynny mewn ymateb i'r cyfnod clo diweddaraf.

Darlledir yr oedfa bob bore Sul am 11.00, a'r emynau'n cael eu dewis o archif Dechrau Canu Dechrau Canmol.

Bydd y gwasanaeth cyntaf dan ofal y Parchedig Evan Morgan o Gapel Salem, Treganna wrth iddo edrych ar obeithion y flwyddyn newydd.

Meddai Llinos Wynne, Comisiynydd Rhaglenni Ffeithiol S4C:

"Dan ni'n gwybod bod nifer fawr o'n capeli ac eglwysi wedi gorfod cadw eu drysau ynghau dros y pandemig, a'r addoldai sydd wedi aros yn agored wedi cyfyngu ar y nifer o bobl sy'n cael mynychu.

"Mae Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol felly yn ffordd effeithiol iawn i addolwyr ddod at ei gilydd yn un cynulleidfa fawr ar fore Sul.

"Fel y gwelsom o'r ymateb arbennig a gawsom i'r gyfres gyntaf, mae'n cynnig cwmnïaeth, cysur a gobaith i filoedd o bobl ac mae'n braf iawn gallu ateb y galw."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?