S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Wasg

S4C a Radio Ysbyty Gwynedd ar yr un donfedd

30 Tachwedd 2021

Bydd gwrandawyr Radio Ysbyty Gwynedd yn cael clywed mwy am raglenni S4C yn dilyn partneriaeth newydd rhwng y ddau ddarlledwr.

O fis Rhagfyr, bydd cyflwynwyr yr orsaf radio wirfoddol, sydd yn dathlu 45 mlynedd o ddarlledu eleni, yn cynnig cipolwg ar raglenni diweddaraf y sianel genedlaethol drwy gynnal sgyrsiau wythnosol gyda chomisiynydd rhaglenni adloniant S4C, Elen Rhys.

Yn achlysurol bydd rhai o sêr cyfresi S4C hefyd yn sgwrsio gyda'r cyflwynwyr, Terry Phipps a Kevin Williams, i roi cipolwg ecsgliwsif ar y rhaglenni maent yn serennu ynddynt.

Bydd y sgyrsiau yn cael ei hail-adrodd yn ystod yr wythnos ar yr orsaf i sicrhau na fydd cleifion yn yr ysbyty a'r gwrandawyr adref yn methu allan ar y sgyrsiau hwyliog yma.

Meddai Elen Rhys, Comisiynydd Cynnwys Adloniant S4C: "Mae'n fraint i gael bod ar donfeddi Radio Ysbyty Gwynedd a rhannu'r holl ddatblygiadau a rhaglenni cyffrous S4C gyda'r gwrandawyr.

"Wrth i ni agosáu at gyfnod y Nadolig, mae llond sach o raglenni gwych ar y gweill ac felly bydd digonedd i ni ei drin a'i drafod.

"Dw i'n siŵr y cawn ni ddigon o hwyl ar yr awyr a gobeithio y byddwn ni'n gallu dod â gwên i wynebau rhai o gleifion yr Ysbyty."

Dywedodd Kevin Williams, Cadeirydd Radio Ysbyty Gwynedd: "Fel gorsaf, rydyn ni wrth ein boddau o fod yn gweithio gyda S4C ac yn tynnu sylw at y rhaglenni gwych mae nhw'n eu cynnig ar ein sioeau radio.

"Mae Radio Ysbyty Gwynedd wedi datblygu ein gwasanaeth eto eleni gyda mwy o raglenni radio a'n ap newydd.

"Mae'n anrhydedd i ni weithio mewn partneriaeth â S4C, mae'n anrheg Nadolig wych i ni i gyd yn Radio Ysbyty Gwynedd."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?